ทดสอบความมัน ของสินค้า โดยBlogger คุณ Aumbellezza

 

วิธีที่ 1 อั้มทดสอบกับกระดาษซับมัน โดยกดครีม ลงบนกระดาษซับมันชนิดแผ่นฟิล์ม ทิ้งไว้ 30 นาที โดยใช้อุณหภูมิห้องปกติ

สรุปได้ว่า :: ไม่เห็นคราบความมันส่วนเกินกระจายออกมากจากตัวครีม

วิธีที่ 2 ทดสอบโดยตรงกับผิวหน้า Step 1

ขั้นตอนที่หนึ่ง :: ใช้ครีมทาผิวทาให้ทั่วบริเวณผิวหน้า และใช้กระดาษซับมันชนิดแผ่นฟิล์ม กดลงบนใบหน้าทันที

ขั้นตอนที่สอง :: พลิกกระดาษซับมันด้านที่สัมผัสกับผิวหน้าและครีมให้ดู

ขั้นตอนที่สาม :: พลิกให้ดูอีกด้านของกระดาษซับมัน

สรุป :: เห็นคราบความมันเล็กน้อย ดังภาพด้านบน ส่วนภาพสุดท้าย เป็นการพลิกให้ดูด้านหลังว่า ความมัน สามารถทะลุไปได้ไหม สรุปไม่ได้ค่ะ

 

วิธีที่ 2 ทดสอบโดยตรงกับผิวหน้า Step 2

ขั้นตอนที่หนึ่ง :: ใช้ครีมทาผิวสูตร Step 2 Protect ทาทับ Step 1 Repair และใช้กระดาษซับมันฟิล์ม กดลงบนใบหน้าทันที

ขั้นตอนที่สอง ::  พลิกกระดาษซับมันด้านที่สัมผัสกับผิวหน้าและครีมให้ดู

ขั้นตอนที่สาม :: พลิกให้ดูอีกด้านของกระดาษซับมัน

สรุป :: เห็นคราบมันเล็กน้อย ไม่ทำให้หน้ามันเพิ่ม เมื่อซับมันทันที อาจเห็นคราบมันเล็กน้อย ส่วนถ้าพลิกอีกด้าน จะไม่เห็นความมันเลย

 

อ่านรีวิวตัวเต็มได้ที่

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=aumbellezza&month=09-2014&date=01&group=2&gblog=54

Pin It on Pinterest

Share This